เริ่มต้นจากบริษัทออกแบบที่มีพนักงานเพียง 2 คน
แต่ปัจจุบันเราย้ายสำนักงานใหญ่ มาที่อาคาร 
“บางกอกเดย์ราม่า” บนถนนนครอินทร์
We started off with just 2 passionate people 
In the present, our headquarters are based at 
“Bangkok Day Rama”, Nakhon In Road
แนวคิดที่เรายึดมั่นมาตลอด 20 ปีคือ
1. มุ่งมั่น และตั้งใจ
2. เน้นการออกแบบที่มี STORY & CONCEPT
3. เน้นงานรับเหมาที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
4. ตรงต่อเวลา
Our core values for the past 20 years are
1. Hard work and dedication
2. Focus on design with STORY & CONCEPT
3. Deliver the best quality work at a reasonable price
4. Complete each project on-time
งานที่ดีไม่ได้มาจากผู้ออกแบบและงานก่อสร้างที่ดีเท่านั้น แต่มาจากเจ้าของงานที่เข้าใจในงาน ด้วยความมุ่งมั่นของเรา และประสบการณ์กว่า 20 ปี ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ
Quality work doesn’t come from just great designers and contractors. It comes from understanding what your customer needs. With more than 20 years of experience, we can deliver the success you’re looking for.

ความเป็นมา

Background

main_image
no_main_images
no_main_images2
บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป ก่อตั้งปี 2000
Bangkokday Group Co., Ltd. Founded in 2000
เสน่ห์ของอาชีพนี้ อยู่ตรงไหน?
What’s the beauty of this profession?
อืม... จริงๆ อยากจะบอกว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ท้าทายมากครับ
เคยได้ยินกันมาบ้างไหมครับว่า .... สร้างบ้าน 1 หลัง เหมือนเรากําลังเลี้ยง “ลูกแฝดเพิ่งคลอด” 555 
ภายใน 1 ปี เราสร้างตั้ง ... กี่หลัง...กึ่งาน.. ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่า จะวุ่นวายขนาดไหน 
ในระหว่างการทําบ้านแต่ละหลัง มีปัญหามากมาย แต่ไม่ว่าปัญหาและงาน
จะเยอะมากแค่ไหน เราจะผ่านไปได้และจบงานไปด้วยกัน
สุดท้าย....พวกเราจะมีความสุขมากๆ ที่ทําให้ความฝันของลูกค้า จากกระดาษออกมาเป็นของจริง 
นี่คือความสุขของพวกเรา ชาวบางกอกเดย์ ครับ และลูกค้าก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําเป็นรูปร่างออกมา
Hmm...frankly speaking, this career is very challenging.
Have you ever heard of the saying “House building is like raising newly born twins”?
Annually, we build a great number of houses and execute numerous projects, try imagining the turbulence in between. Despite various obstacles or difficulties, we always find a solution and successfully complete each project in a timely manner. 
Ultimately, our bliss lies in making our customers’ dream true - from blueprint into reality. We, Bangkok Day Group, have the pleasure of serving you to the best of our ability.
ผมจะบอกลูกค้าเสมอว่า...
We always tell our customers…
การทําบ้านจากจุดเริ่มต้น ... ที่ศูนย์ ไปถึงจุดที่บ้านเสร็จ มันจะมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขระหว่างทางตลอดครับ แต่เรามาช่วยกันสร้าง ช่วยกันแก้ไขปัญหา และทําให้งานออกมาสวยงามกันเถอะครับ
พวกเราจะอยู่กับลูกค้าจนงานเสร็จและออกมาสวยงามครับ 

“สําหรับบ้าน... ไม่มีของถูกและดีเพราะอย่างนี้ของดีและแพง สําหรับบ้าน... จึงขายได้เสมอ”
“ราคาของผมไม่ได้ถูกที่สุด…แต่ก็ไม่ได้แพง ถ้าจะเอาของถูก ที่ถูกที่สุด... ผมทําให้ไม่ได้ครับ"

Building a house from scratch to its completion always comes with great difficulty during the process, please put your trust in us and solve the problems together. We will enthusiastically work with you until your dream home comes true.

“There is never a perfect quality house that comes with a low price, hence a perfect quality house with a high price always sells.”
“Our price is neither cheap nor expensive. If you want the lowest price with the best quality, we cannot help you.”

มีดีมาโชว์

Our Work

ความเห็นจากลูกค้า

Why Customers Choose Us